Тема 4. Податковий облік та звітність з податку на доходи фізичних осіб

Змістовий модуль 1. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Тема 1. Поняття, функції та завдання податкового обліку

Передумови виникнення податкового обліку в системі фінансових відносин. Поняття податкового обліку. Взаємозв’язок податкового та бухгалтерського обліку. Причини відхилень даних бухгалтерського та податкового обліку.

Функції та основні завдання податкового обліку. Методологія податкового обліку. Види податків, їх класифікація. Структурні елементи податку.

Змістовий модуль 2. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПОДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 2. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств

Законодавча та нормативна бази податкового обліку з податку на прибуток. Визначення основних понять та елементів податку на прибуток підприємств.

Особливості податкового обліку доходів. Відмінність оподатковуваного доходу від доходу в бухгалтерському обліку. Дата виникнення оподатковуваного доходу для різних господарських операцій. Застосування звичайних цін.

Особливості податкового обліку податкових витрат. Відмінність податкових витрат від витрат в бухгалтерському обліку. Витрати подвійного призначення. Дата виникнення податкових витрат для різних господарських операцій. Документальне підтвердження витрат.

Податковий облік основних засобів. Розподіл основних засобів за групами. Порядок нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів. Відмінності від бухгалтерського обліку амортизації основних засобів.

Зміст, структура та терміни подання декларації про прибуток підприємств. Методика заповнення декларації про прибуток підприємств.

Тема 3. Податковий облік та звітність з податку на додану вартість

Податок на додану вартість, його економічна сутність. Платники, об’єкти, база та ставки податку на додану вартість. Податковий облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ. Дати збільшення податкового зобов’язання та виникнення права на податковий кредит.

Реквізити та порядок оформлення податкової накладної. Випадки, коли не виписується податкова накладна. Реєстри виданих та отриманих податкових накладних. Порядок їх оформлення та реквізити.

Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

Звітність з податку на додану вартість. Податкові (звітні) періоди, види та строки подання декларацій з ПДВ. Методика складання декларації з податку на додану вартість.

Тема 4. Податковий облік та звітність з податку на доходи фізичних осіб

Платники, об’єкти, база та ставки податку на доходи фізичних осіб. Загальний річний та місячний оподатковуваний дохід. Поняття податкового кредиту та податкової соціальної пільги.Податковий облік доходів, нарахованих (виплачених) платнику податку податковим агентом. Податковий облік доходів, нарахованих платнику податку особою, яка не є податковим агентом. Особливості податкового обліку нарахування та сплати окремих видів доходів.

Порядок обчислення, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату податку до бюджету.

Методика заповнення Податкового розрахунку за формою 1ДФ, порядок і строк подання. Порядок проведення коригування даних, що відображаються в Податковому розрахунку за формо 1ДФ.


1163249753392063.html
1163285333319237.html
    PR.RU™